Definiții

În aceste condiții: (1) "Noi/Noi/Nostru" înseamnă "Online Experten Eins GmbH, Luise-Ullrich-Str. 20, 80636 München, Germania", care este o societate cu răspundere limitată înregistrată în conformitate cu legislația germană și înscrisă în registrul societăților comerciale din Amtsgericht München cu numărul HRB 201850. (2) "Drepturi de proprietate intelectuală" înseamnă toate drepturile de proprietate intelectuală și industrială din întreaga lume, inclusiv (dar fără a se limita la) drepturi de autor, brevete, know-how, mărci comerciale, drepturi asupra bazelor de date, drepturi topografice și toate desenele și modelele, în fiecare caz, atât cele înregistrate, cât și cele neînregistrate, împreună cu toate drepturile de a solicita, reînnoi sau extinde oricare dintre acestea, precum și toate drepturile de a preveni contrafacerea sau concurența neloială. (3) "Material" înseamnă toate informațiile și conținutul de pe site, inclusiv (dar fără a se limita la) text, grafică, software, imagini și alte materiale de acest tip. (4) "Site" înseamnă "www.busola-de-consum.ro", fiind site-ul web operat de Noi. (5) "Vizitator al Site-ului" înseamnă orice persoană care accesează Site-ul. (6) "Contract de acces la site" înseamnă contractul încheiat între Noi și vizitatorul site-ului de fiecare dată când acesta accesează site-ul. (7) "Servicii" înseamnă orice Serviciu pe care Noi îl putem oferi din când în când.

.

Obligațiile Vizitatorilor Site-ului

.

(1) Un Vizitator al Site-ului se angajează că nu va: (A) să vizualizeze și să utilizeze Site-ul, cu excepția scopurilor sale proprii și nu va vinde, publica sau modifica Materialul sau nu va reproduce, afișa, distribui, stoca, retransmite sau utiliza în alt mod Materialul în niciun fel pentru orice scop public sau comercial; (B) să utilizeze sau să interfereze cu Site-ul altfel decât în conformitate cu aceste Condiții sau (fără limitare) în orice mod astfel încât tot sau o parte din Site sau orice Material să fie sau să poată fi întrerupt, reprodus, stocat, retransmis, publicat, deteriorat, făcut mai puțin eficient, corupt sau afectat în vreun fel; (C) să utilizeze Site-ul sau Materialul în orice mod care constituie o încălcare a drepturilor unor terțe părți (inclusiv a drepturilor de proprietate intelectuală); (D) să provoace neplăceri, inconveniente sau anxietate inutilă sau să încalce drepturile oricărei alte persoane; (E) să încărcați, să postați, să publicați sau să transmiteți, sau să utilizați în vreun fel, materiale care sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală fără consimțământul prealabil în scris al proprietarului; (F) să introduceți pe site viruși, troieni, viermi, bombe logice sau alte materiale rău intenționate sau dăunătoare; (G) să obțineți acces neautorizat la site, la serverul pe care este stocat site-ul sau la orice server, calculator sau bază de date conectată la site; (H) să atace Site-ul prin intermediul unui atac de negare a serviciului sau să distribuie un atac de negare a serviciului; (I) să încerce să facă inginerie inversă, să descifreze, să decompileze sau să dezasambleze Site-ul sau orice material sau să permită cu bună știință altora să facă acest lucru, cu excepția cazului în care legile aplicabile interzic în mod specific o astfel de restricție. Un vizitator al site-ului nu poate modifica niciun material sau crea copii ale oricărui material; (J) să transmită mai departe sau să distribuie orice material în format electronic sau prin internet; (K) să intercepteze sau să încerce să intercepteze orice e-mail.

.

Răspundere

.

(1) Vom depune eforturi rezonabile pentru a verifica acuratețea Materialului. (2) Deși ne străduim să folosim proceduri solide în efectuarea testelor, analizelor și comparațiilor de date, nu putem garanta acuratețea acestora, deoarece acestea depind de calitatea informațiilor care ne sunt furnizate. (3) Nu vom fi răspunzători pentru utilizarea necorespunzătoare a datelor, informațiilor sau Materialului de către orice vizitator al Site-ului. (4) Materialul poate conține inexactități sau erori tipografice. Noi nu facem nicio declarație cu privire la acuratețea, fiabilitatea, caracterul complet sau oportun al Materialului sau cu privire la rezultatele care vor fi obținute prin utilizarea Site-ului și accesarea Materialului. (5) Utilizarea Site-ului se face pe propriul risc al vizitatorului Site-ului. (6) Nu garantăm că Site-ul va funcționa fără erori sau că Site-ul și serverul său sunt lipsite de viruși informatici sau alte bunuri dăunătoare. (7) Nu vom fi răspunzători pentru întreruperea echipamentelor tehnice sau a calității furnizării Serviciilor din cauza oricărui eveniment care nu se află sub controlul nostru rezonabil (de exemplu, defectarea rețelelor de comunicații). (8) Nu vom fi răspunzători pentru niciun cost care poate apărea din orice reparație sau înlocuire de echipamente sau date, care rezultă din utilizarea de către Vizitatorul Site-ului sau a Materialului. (9) Site-ul și Materialul sunt furnizate "așa cum sunt", fără garanții de niciun fel. (10) Site-ul poate conține linkuri către site-uri web ale unor terțe părți. Aceste linkuri nu sunt furnizate ca o aprobare din partea Noastră a conținutului acestor site-uri web. Noi nu suntem responsabili pentru conținutul site-urilor terțe legate și nu facem nicio declarație cu privire la conținutul sau acuratețea materialelor de pe aceste site-uri web. În cazul în care Vizitatorul Site-ului decide să acceseze site-urile web ale unor terțe părți legate, o face pe propriul risc. (11) Nu vom fi răspunzători în cazul în care terțe părți au acces la informații personale într-un mod neautorizat, de exemplu, prin accesarea bazei de date de către un așa-numit "hacker". (12) Nu vom fi răspunzători pentru nicio pierdere sau daună pe care vizitatorul site-ului o poate suferi din cauza oricărui act, omisiune, neglijență sau neîndeplinire (inclusiv neglijență) în executarea Contractului de acces la Web de către Noi, funcționarii sau agenții Noștri. (13) Nu vom fi răspunzători față de Vizitatorul Site-ului din punct de vedere contractual, delictual (inclusiv, dar fără a ne limita la neglijență) sau încălcarea obligațiilor legale pentru orice pierdere indirectă de orice fel pe care Vizitatorul Site-ului o poate suferi din cauza oricărui act, omisiune, neglijență sau neîndeplinire (inclusiv neglijență) în executarea Contractului de Acces Web de către Noi, de către funcționarii sau agenții Noștri. (14) Vizitatorul Site-ului este de acord să ne apere, să ne despăgubească și să ne exonereze pe Noi, partenerii, angajații și agenții Noștri de orice pretenții, responsabilități, daune, costuri, acțiuni sau cereri (inclusiv, dar fără a se limita la onorarii juridice și contabile rezonabile) care pretind sau rezultă din utilizarea sau utilizarea necorespunzătoare a Site-ului, a Serviciilor sau din încălcarea de către Vizitatorul Site-ului a acestor Condiții. Vom notifica Vizitatorul Site-ului, de îndată ce ne va fi posibil, cu privire la orice astfel de reclamație, proces sau procedură. (15) Pe piață există sute de tarife și servicii diferite oferite, care se pot schimba zilnic. Nu ne putem asuma nicio responsabilitate pentru faptul că informațiile sunt complete și, în special, că nu există oferte mai ieftine sau mai bune decât cele prezentate aici. De asemenea, nu garantăm că nu există alți furnizori decât cei prezentați. (16) Ne străduim să oferim toate informațiile furnizate pe site actualizate și fără erori. Cu toate acestea, nu ne putem asuma nicio răspundere pentru acuratețea informațiilor furnizate gratuit pe site-ul nostru. Nu oferim nicio garanție pentru caracterul complet al informațiilor furnizate pe site-ul nostru.
.  

Politica de confidențialitate

Suntem foarte încântați că v-ați arătat interesat de întreprinderea noastră. Protecția datelor are o prioritate deosebit de mare pentru conducerea Online Experten Eins GmbH. Utilizarea paginilor de internet ale Online Experten Eins GmbH este posibilă fără nicio indicație de date cu caracter personal; cu toate acestea, dacă o persoană vizată dorește să utilizeze servicii speciale ale întreprinderii prin intermediul site-ului nostru, ar putea deveni necesară prelucrarea datelor cu caracter personal. În cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară și nu există un temei legal pentru o astfel de prelucrare, în general obținem consimțământul persoanei vizate.

Prelucrarea datelor cu caracter personal, cum ar fi numele, adresa, adresa de e-mail sau numărul de telefon al unei persoane vizate, se face întotdeauna în conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR) și în conformitate cu reglementările privind protecția datelor specifice fiecărei țări, aplicabile la Online Experten Eins GmbH. Prin intermediul acestei declarații de protecție a datelor, întreprinderea noastră dorește să informeze publicul larg cu privire la natura, domeniul de aplicare și scopul datelor cu caracter personal pe care le colectăm, utilizăm și prelucrăm. În plus, persoanele vizate sunt informate, prin intermediul acestei declarații de protecție a datelor, cu privire la drepturile care le revin.

.

În calitate de operator, Online Experten Eins GmbH a implementat numeroase măsuri tehnice și organizatorice pentru a asigura o protecție cât mai completă a datelor cu caracter personal prelucrate prin intermediul acestui site web. Cu toate acestea, transmisiunile de date pe internet pot avea, în principiu, lacune de securitate, astfel încât protecția absolută nu poate fi garantată. Din acest motiv, fiecare persoană vizată este liberă să ne transmită datele cu caracter personal prin mijloace alternative, de exemplu, prin telefon.

.

1. Definiții

.

Declarația privind protecția datelor a Online Experten Eins GmbH se bazează pe termenii utilizați de legiuitorul european pentru adoptarea Regulamentului general privind protecția datelor (GDPR). Declarația noastră de protecție a datelor trebuie să fie lizibilă și inteligibilă pentru publicul larg, precum și pentru clienții și partenerii noștri de afaceri. Pentru a asigura acest lucru, am dori să explicăm mai întâi terminologia utilizată.

.

În această declarație privind protecția datelor, folosim, printre altele, următorii termeni:

.

 • a) Date cu caracter personal

  .

  Datele cu caracter personal înseamnă orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă ("persoana vizată"). O persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un identificator, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online sau la unul sau mai mulți factori specifici identității fizice, fiziologice, genetice, mentale, economice, culturale sau sociale a persoanei fizice respective.

  .

 • b) Persoana vizată

  .

  Subiectul datelor este orice persoană fizică identificată sau identificabilă, ale cărei date cu caracter personal sunt prelucrate de către operatorul responsabil de prelucrare.

  .

 • .
 • c) Prelucrarea

  .

  Procesarea este orice operațiune sau set de operațiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal sau asupra unor seturi de date cu caracter personal, indiferent dacă se realizează sau nu prin mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

  .

 • d) Restricționarea prelucrării

  .

  Restricția prelucrării este marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita prelucrarea acestora în viitor.

  .

 • .
 • e) Profilarea

  .

  Profilarea înseamnă orice formă de prelucrare automatizată a datelor cu caracter personal care constă în utilizarea datelor cu caracter personal pentru a evalua anumite aspecte personale referitoare la o persoană fizică, în special pentru a analiza sau a prezice aspecte privind performanța la locul de muncă, situația economică, sănătatea, preferințele personale, interesele, fiabilitatea, comportamentul, localizarea sau deplasările persoanei fizice respective.

  .

 • f) Pseudonimizarea

  .

  Pseudonimizarea este prelucrarea datelor cu caracter personal astfel încât datele cu caracter personal să nu mai poată fi atribuite unei anumite persoane vizate fără utilizarea de informații suplimentare, cu condiția ca aceste informații suplimentare să fie păstrate separat și să facă obiectul unor măsuri tehnice și organizatorice pentru a se asigura că datele cu caracter personal nu sunt atribuite unei persoane fizice identificate sau identificabile.

  .
 • g) Operatorul sau operatorul responsabil de prelucrare

  .

  Controlerul sau operatorul responsabil de prelucrare este persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu alte persoane, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; în cazul în care scopurile și mijloacele unei astfel de prelucrări sunt stabilite de dreptul Uniunii sau de dreptul unui stat membru, operatorul sau criteriile specifice de desemnare a acestuia pot fi prevăzute de dreptul Uniunii sau de dreptul unui stat membru.

  .

 • .
 • h) Procesatorul

  .

  Prestatorul este o persoană fizică sau juridică, o autoritate publică, o agenție sau un alt organism care prelucrează date cu caracter personal în numele operatorului.

  .

 • .
 • i) Destinatarul

  .

  Destinatarul este o persoană fizică sau juridică, o autoritate publică, o agenție sau un alt organism căruia îi sunt dezvăluite datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o terță parte. Cu toate acestea, autoritățile publice care pot primi date cu caracter personal în cadrul unei anumite anchete în conformitate cu dreptul Uniunii sau al statelor membre nu sunt considerate destinatari; prelucrarea acestor date de către autoritățile publice respective trebuie să respecte normele aplicabile în materie de protecție a datelor în funcție de scopurile prelucrării.

  .

 • .
 • j) Partea terță

  .

  Terța parte este o persoană fizică sau juridică, o autoritate publică, o agenție sau un organism, alta decât persoana vizată, operatorul, persoana împuternicită de operator și persoanele care, sub autoritatea directă a operatorului sau a persoanei împuternicite de operator, sunt autorizate să prelucreze date cu caracter personal.

  .

 • k) Consimțământul

  .

  Consimțământul persoanei vizate este orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și neechivocă a persoanei vizate prin care aceasta, printr-o declarație sau printr-o acțiune afirmativă clară, își exprimă acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal care o privesc.

  .

2. Numele și adresa operatorului

.

Controlerul în sensul Regulamentului general privind protecția datelor (GDPR), al altor legi privind protecția datelor aplicabile în statele membre ale Uniunii Europene și al altor dispoziții referitoare la protecția datelor este:

.

Online Experten Eins GmbH

Luise-Ullrich-Str. 20

80636 München

.

Germania

Telefon: +49 (0)89/ 12 50 37 89

Email: info@busola-de-consum.ro

.

Site web: Busola-de-Consum.ro / www.busola-de-consum.ro

.

3. Cookie-uri

Paginile de internet ale Online Experten Eins GmbH utilizează cookie-uri. Cookie-urile sunt fișiere text care sunt stocate într-un sistem informatic prin intermediul unui browser de internet.

.

Multe site-uri și servere de internet utilizează cookie-uri. Multe cookie-uri conțin un așa-numit ID cookie. Un ID cookie este un identificator unic al cookie-ului. Acesta constă într-un șir de caractere prin care paginile de internet și serverele pot fi atribuite browserului de internet specific în care a fost stocat cookie-ul. Acest lucru permite paginilor de internet și serverelor vizitate să diferențieze browserul individual al subiectului dats de alte browsere de internet care conțin alte cookie-uri. Un browser de internet specific poate fi recunoscut și identificat cu ajutorul ID-ului unic al cookie-ului.

.

Prin utilizarea cookie-urilor, Online Experten Eins GmbH poate oferi utilizatorilor acestui site web servicii mai ușor de utilizat, care nu ar fi posibile fără setarea cookie-urilor.

Prin intermediul unui cookie, informațiile și ofertele de pe site-ul nostru web pot fi optimizate ținând cont de utilizator. Cookie-urile ne permit, așa cum am menționat anterior, să recunoaștem utilizatorii site-ului nostru web. Scopul acestei recunoașteri este de a facilita utilizatorilor utilizarea site-ului nostru web. Utilizatorul site-ului web care utilizează cookie-uri, de exemplu, nu trebuie să introducă datele de acces de fiecare dată când accesează site-ul web, deoarece acestea sunt preluate de către site-ul web, iar cookie-ul este astfel stocat în sistemul informatic al utilizatorului. Un alt exemplu este cookie-ul unui coș de cumpărături într-un magazin online. Magazinul online își amintește articolele pe care un client le-a plasat în coșul virtual de cumpărături prin intermediul unui cookie.

.

Persoana vizată poate, în orice moment, să împiedice setarea de cookie-uri prin intermediul site-ului nostru web prin intermediul unei setări corespunzătoare a browserului de internet utilizat și poate astfel să refuze definitiv setarea de cookie-uri. În plus, cookie-urile deja setate pot fi șterse în orice moment prin intermediul unui browser de internet sau al altor programe software. Acest lucru este posibil în toate browserele de internet populare. În cazul în care persoana vizată dezactivează setarea cookie-urilor în browserul de internet utilizat, este posibil ca nu toate funcțiile site-ului nostru să poată fi utilizate în întregime.

.

4. Colectarea de date și informații generale

.

Pagina de internet a Online Experten Eins GmbH colectează o serie de date și informații generale atunci când o persoană vizată sau un sistem automatizat apelează la această pagină de internet. Aceste date și informații generale sunt stocate în fișierele jurnal ale serverului. Colectate pot fi (1) tipurile și versiunile de browser utilizate, (2) sistemul de operare utilizat de sistemul de accesare, (3) site-ul web de pe care un sistem de accesare ajunge pe site-ul nostru web (așa-numitele referințe), (4) site-urile secundare, (5) data și ora de accesare a site-ului de internet, (6) o adresă de protocol de internet (adresa IP), (7) furnizorul de servicii de internet al sistemului de accesare și (8) orice alte date și informații similare care pot fi utilizate în cazul unor atacuri asupra sistemelor noastre de tehnologie a informației.

.

Când utilizează aceste date și informații generale, Online Experten Eins GmbH nu trage nicio concluzie cu privire la persoana vizată. Mai degrabă, aceste informații sunt necesare pentru (1) a livra corect conținutul site-ului nostru web, (2) a optimiza conținutul site-ului nostru web, precum și publicitatea acestuia, (3) a asigura viabilitatea pe termen lung a sistemelor noastre de tehnologie a informației și a tehnologiei site-ului web și (4) a furniza autorităților de aplicare a legii informațiile necesare pentru urmărirea penală în cazul unui atac cibernetic. Prin urmare, Online Experten Eins GmbH analizează în mod statistic datele și informațiile colectate în mod anonim, cu scopul de a crește protecția și securitatea datelor întreprinderii noastre și de a asigura un nivel optim de protecție a datelor cu caracter personal pe care le prelucrăm. Datele anonime din fișierele jurnal ale serverului sunt stocate separat de toate datele cu caracter personal furnizate de o persoană vizată.

.

5. Posibilitatea de contact prin intermediul site-ului web

.

Site-ul web al Online Experten Eins GmbH conține informații care permit un contact electronic rapid cu întreprinderea noastră, precum și o comunicare directă cu noi, care include și o adresă generală a așa-numitei corespondențe electronice (adresa de e-mail). În cazul în care o persoană vizată contactează operatorul prin e-mail sau printr-un formular de contact, datele cu caracter personal transmise de persoana vizată sunt stocate automat. Astfel de date cu caracter personal transmise în mod voluntar de către o persoană vizată operatorului de date sunt stocate în scopul prelucrării sau al contactării persoanei vizate. Nu există niciun transfer al acestor date cu caracter personal către terțe părți.

.

6. Ștergerea și blocarea de rutină a datelor cu caracter personal

.

Controlorul de date va prelucra și stoca datele cu caracter personal ale persoanei vizate numai pentru perioada necesară pentru atingerea scopului stocării sau în măsura în care acest lucru este acordat de legiuitorul european sau de alți legiuitori în legile sau regulamentele la care se supune operatorul.

.

În cazul în care scopul stocării nu este aplicabil sau dacă expiră o perioadă de stocare prevăzută de legiuitorul european sau de un alt legiuitor competent, datele cu caracter personal sunt blocate sau șterse în mod obișnuit, în conformitate cu cerințele legale.

.

7. Drepturile persoanei vizate

.
 • a) Dreptul de confirmare

  .

  Care persoană vizată are dreptul acordat de legiuitorul european de a obține de la operator confirmarea faptului că datele cu caracter personal care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate. În cazul în care o persoană vizată dorește să se prevaleze de acest drept de confirmare, aceasta se poate adresa în orice moment oricărui angajat al operatorului.

  .

 • .
 • b) Dreptul de acces

  .

  Care persoană vizată are dreptul acordat de legiuitorul european de a obține de la operator informații gratuite cu privire la datele sale cu caracter personal stocate în orice moment și o copie a acestor informații. În plus, directivele și regulamentele europene acordă persoanei vizate accesul la următoarele informații:

  .

  • scopurile prelucrării;
  • .
  • categoriile de date cu caracter personal vizate;
  • .
  • ce destinatari sau categorii de destinatari cărora le-au fost sau le vor fi divulgate datele cu caracter personal, în special destinatari din țări terțe sau organizații internaționale;
  • .
  • dacă este posibil, perioada preconizată pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă nu este posibil, criteriile utilizate pentru a determina această perioadă;
  • .
  • existența dreptului de a solicita operatorului rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal sau restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal care privesc persoana vizată sau de a se opune unei astfel de prelucrări;
  • .
  • existența dreptului de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere;
  • .
  • în cazul în care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la persoana vizată, orice informații disponibile cu privire la sursa acestora;
  • .
  • existența unui proces decizional automatizat, inclusiv crearea de profiluri, menționat la articolul 22 alineatele (1) și (4) din RGPD și, cel puțin în aceste cazuri, informații semnificative despre logica implicată, precum și despre semnificația și consecințele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată.
  • .

  În plus, persoana vizată are dreptul de a obține informații cu privire la faptul că datele cu caracter personal sunt transferate către o țară terță sau către o organizație internațională. În acest caz, persoana vizată are dreptul de a fi informată cu privire la garanțiile corespunzătoare referitoare la transfer.

  .

  În cazul în care o persoană vizată dorește să se folosească de acest drept de acces, aceasta poate, în orice moment, să contacteze orice angajat al operatorului.

 • .
 • c) Dreptul la rectificare

  .

  Care persoană vizată are dreptul acordat de legiuitorul european de a obține de la operator, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc. Ținând seama de scopurile prelucrării, persoana vizată are dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.

  .

  În cazul în care persoana vizată dorește să își exercite acest drept la rectificare, aceasta poate contacta în orice moment orice angajat al operatorului.

 • .
 • d) Dreptul la ștergere (Dreptul de a fi uitat)

  .

  Care persoană vizată are dreptul acordat de legiuitorul european de a obține de la operator ștergerea datelor cu caracter personal care o privesc fără întârzieri nejustificate, iar operatorul are obligația de a șterge datele cu caracter personal fără întârzieri nejustificate atunci când se aplică unul dintre următoarele motive, atât timp cât prelucrarea nu este necesară:

  .

  • Datele cu caracter personal nu mai sunt necesare în legătură cu scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate în alt mod.
  • .
  • Persoana vizată își retrage consimțământul pe care se bazează prelucrarea, în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (a) din RGPD sau cu articolul 9 alineatul (2) litera (a) din RGPD, și în cazul în care nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare.
  • .
  • Persoana vizată se opune prelucrării în conformitate cu articolul 21 alineatul (1) din GDPR și nu există motive legitime care să prevaleze pentru prelucrare, sau persoana vizată se opune prelucrării în conformitate cu articolul 21 alineatul (2) din GDPR.
  • .
  • Datele cu caracter personal au fost prelucrate în mod ilegal.
  • .
  • Datele cu caracter personal trebuie șterse pentru a respecta o obligație legală din dreptul Uniunii sau al unui stat membru la care este supus operatorul.
  • .
  • Datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferta de servicii ale societății informaționale menționate la articolul 8 alineatul (1) din RGPD.
  • .
  .

  În cazul în care se aplică unul dintre motivele menționate mai sus și o persoană vizată dorește să solicite ștergerea datelor cu caracter personal stocate de către Online Experten Eins GmbH, aceasta poate contacta în orice moment orice angajat al operatorului. Un angajat al Online Experten Eins GmbH se va asigura cu promptitudine că cererea de ștergere este îndeplinită imediat.

  .

  În cazul în care operatorul a făcut publice datele cu caracter personal și este obligat, în conformitate cu articolul 17 alineatul (1), să șteargă datele cu caracter personal, operatorul, ținând seama de tehnologia disponibilă și de costurile de punere în aplicare, ia măsuri rezonabile, inclusiv măsuri tehnice, pentru a informa ceilalți operatori care prelucrează datele cu caracter personal că persoana vizată a solicitat ștergerea de către acești operatori a oricăror legături către aceste date cu caracter personal sau a oricărei copii sau reproduceri a acestora, în măsura în care prelucrarea nu este necesară. Un angajat al Online Experten Eins GmbH va aranja măsurile necesare în cazuri individuale.

 • .
 • e) Dreptul de restricționare a prelucrării

  .

  Care persoană vizată are dreptul acordat de legiuitorul european de a obține din partea operatorului restricționarea prelucrării în cazul în care se aplică una dintre următoarele:

  .

  • Exactitatea datelor cu caracter personal este contestată de persoana vizată, pentru o perioadă care să permită operatorului să verifice exactitatea datelor cu caracter personal.
  • .
  • Prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal și solicită în schimb restricționarea utilizării acestora.
  • .
  • Controlorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar acestea sunt solicitate de persoana vizată pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unor drepturi legale.
  • .
  • Persoana vizată s-a opus prelucrării în conformitate cu articolul 21 alineatul (1) din RGPD, în așteptarea verificării dacă motivele legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
  • .

  În cazul în care una dintre condițiile menționate mai sus este îndeplinită și o persoană vizată dorește să solicite restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal stocate de Online Experten Eins GmbH, aceasta poate contacta în orice moment orice angajat al operatorului. Angajatul Online Experten Eins GmbH va dispune restricționarea prelucrării.

  .

 • .
 • f) Dreptul la portabilitatea datelor

  .

  Care persoană vizată are dreptul, acordat de legiuitorul european, de a primi datele cu caracter personal care o privesc și care au fost furnizate unui operator, într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit automat. Persoana în cauză are dreptul de a transmite aceste date unui alt operator, fără a fi împiedicată de operatorul căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal, atâta timp cât prelucrarea se bazează pe consimțământul acordat în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (a) din RGPD sau al articolului 9 alineatul (2) litera (a) din RGPD, sau pe un contract în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (b) din GDPR, iar prelucrarea este efectuată prin mijloace automatizate, atât timp cât prelucrarea nu este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini de interes public sau în exercitarea autorității publice cu care este învestit operatorul.

  În plus, în exercitarea dreptului său la portabilitatea datelor în conformitate cu articolul 20 alineatul (1) din RGPD, persoana vizată are dreptul de a obține transmiterea datelor cu caracter personal direct de la un operator la altul, atunci când acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic și când acest lucru nu aduce atingere drepturilor și libertăților altora.

  Pentru a face uz de dreptul la portabilitatea datelor, persoana vizată poate contacta în orice moment orice angajat al Online Experten Eins GmbH.

 • .
 • g) Dreptul la opoziție

  .

  Care persoană vizată are dreptul acordat de legiuitorul european de a se opune, din motive legate de situația sa particulară, în orice moment, prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc, care se bazează pe articolul 6 alineatul (1) litera (e) sau (f) din RGPD. Acest lucru se aplică, de asemenea, profilării bazate pe aceste dispoziții.

  .

  Experten Eins GmbH Online Experten Eins GmbH nu va mai prelucra datele cu caracter personal în cazul obiecției, cu excepția cazului în care putem demonstra că există motive legitime și convingătoare pentru prelucrare, care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate, sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unor pretenții legale.

  În cazul în care Online Experten Eins GmbH prelucrează date cu caracter personal în scopuri de marketing direct, persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc în vederea unui astfel de marketing. Acest lucru se aplică profilării în măsura în care aceasta este legată de un astfel de marketing direct. În cazul în care persoana vizată se opune Online Experten Eins GmbH prelucrării în scopuri de marketing direct, Online Experten Eins GmbH nu va mai prelucra datele cu caracter personal în aceste scopuri.

  .

  În plus, persoana vizată are dreptul, din motive legate de situația sa particulară, de a se opune prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc de către Online Experten Eins GmbH în scopuri de cercetare științifică sau istorică sau în scopuri statistice în conformitate cu articolul 89 alineatul (1) din RGPD, cu excepția cazului în care prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini efectuate din motive de interes public.

  .

  Pentru a-și exercita dreptul de opoziție, persoana vizată poate contacta orice angajat al Online Experten Eins GmbH. În plus, persoana vizată are libertatea, în contextul utilizării serviciilor societății informaționale și fără a aduce atingere Directivei 2002/58/CE, de a-și exercita dreptul de opoziție prin mijloace automatizate care utilizează specificații tehnice.

  .

 • .
 • h) Procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri

  .

  Care persoană vizată are dreptul acordat de legiuitorul european de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automatizată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice în ceea ce o privește sau care o afectează în mod similar în mod semnificativ, atât timp cât decizia (1) nu este este necesară pentru a încheia, sau executarea unui contract între persoana vizată și un operator de date, sau (2) nu este autorizată de dreptul Uniunii sau al unui stat membru căruia i se aplică operatorul și care prevede, de asemenea, măsuri adecvate pentru a proteja drepturile și libertățile și interesele legitime ale persoanei vizate, sau (3) nu se bazează pe consimțământul explicit al persoanei vizate.

  În cazul în care decizia (1) este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între persoana vizată și un operator de date sau (2) se bazează pe consimțământul explicit al persoanei vizate, Online Experten Eins GmbH pune în aplicare măsuri adecvate pentru a proteja drepturile și libertățile și interesele legitime ale persoanei vizate, cel puțin dreptul de a obține o intervenție umană din partea operatorului, de a-și exprima punctul de vedere și de a contesta decizia.

  .

  În cazul în care persoana vizată dorește să își exercite drepturile privind procesul decizional individual automatizat, aceasta poate contacta în orice moment orice angajat al Online Experten Eins GmbH.

  .

 • .
 • i) Dreptul de a retrage consimțământul privind protecția datelor

  .

  Care persoană vizată are dreptul acordat de legiuitorul european de a-și retrage în orice moment consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal.

  .

  În cazul în care persoana vizată dorește să își exercite dreptul de retragere a consimțământului, aceasta poate, în orice moment, să contacteze orice angajat al Online Experten Eins GmbH.

  .

 • .
.

8. Dispoziții privind protecția datelor cu privire la aplicarea și utilizarea Facebook

.

Pe acest site web, operatorul a integrat componente ale întreprinderii Facebook. Facebook este o rețea de socializare.

.

O rețea socială este un loc de întâlniri sociale pe internet, o comunitate online, care, de obicei, permite utilizatorilor să comunice între ei și să interacționeze într-un spațiu virtual. O rețea socială poate servi drept platformă pentru schimbul de opinii și experiențe sau permite comunității de pe internet să furnizeze informații personale sau legate de afaceri. Facebook permite utilizatorilor rețelei sociale să includă crearea de profiluri private, să încarce fotografii și să creeze rețele prin cereri de prietenie.

.

Compania de operare a Facebook este Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Statele Unite ale Americii. În cazul în care o persoană locuiește în afara Statelor Unite sau a Canadei, operatorul este Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlanda.

.

La fiecare apelare a uneia dintre paginile individuale ale acestui site de internet, care este operat de către operator și în care a fost integrată o componentă Facebook (plugin-uri Facebook), browserul web de pe sistemul informatic al persoanei vizate este invitat automat să descarce afișarea componentei Facebook corespunzătoare de la Facebook prin intermediul componentei Facebook. O prezentare generală a tuturor plug-in-urilor Facebook poate fi accesată la https://developers.facebook.com/docs/plugins/. Pe parcursul acestei proceduri tehnice, Facebook este informat despre ce sub-site specific al site-ului nostru web a fost vizitat de către persoana vizată.

.

Dacă persoana vizată este conectată în același timp pe Facebook, Facebook detectează la fiecare apelare a paginii noastre de internet de către persoana vizată - și pe toată durata șederii acesteia pe pagina noastră de internet - ce sub-site specific al paginii noastre de internet a fost vizitat de persoana vizată. Aceste informații sunt colectate prin intermediul componentei Facebook și sunt asociate cu contul de Facebook respectiv al persoanei vizate. În cazul în care persoana vizată face clic pe unul dintre butoanele Facebook integrate în pagina noastră de internet, de exemplu, butonul "Like", sau dacă persoana vizată trimite un comentariu, atunci Facebook asociază aceste informații cu contul personal de utilizator Facebook al persoanei vizate și stochează datele cu caracter personal.

.

Facebook primește întotdeauna, prin intermediul componentei Facebook, informații despre o vizită a persoanei vizate pe site-ul nostru web, ori de câte ori persoana vizată este conectată în același timp pe Facebook în momentul apelării site-ului nostru web. Acest lucru se întâmplă indiferent dacă persoana vizată face clic pe componenta Facebook sau nu. În cazul în care o astfel de transmitere de informații către Facebook nu este de dorit pentru persoana vizată, atunci aceasta poate împiedica acest lucru prin deconectarea de pe contul său de Facebook înainte de efectuarea unui apel către site-ul nostru.

.

Legislația privind protecția datelor publicată de Facebook, care este disponibilă la https://facebook.com/about/privacy/, oferă informații despre colectarea, prelucrarea și utilizarea datelor cu caracter personal de către Facebook. În plus, acolo se explică ce opțiuni de setare oferă Facebook pentru a proteja confidențialitatea persoanei vizate. În plus, sunt puse la dispoziție diferite opțiuni de configurare pentru a permite eliminarea transmiterii datelor către Facebook. Aceste aplicații pot fi utilizate de către persoana vizată pentru a elimina o transmitere de date către Facebook.

.

9. Dispoziții privind protecția datelor cu privire la aplicarea și utilizarea Google Analytics (cu funcție de anonimizare)

.

Pe acest site web, operatorul a integrat componenta Google Analytics (cu funcția de anonimizare). Google Analytics este un serviciu de analiză web. Analiza web reprezintă colectarea, colectarea și analiza datelor despre comportamentul vizitatorilor site-urilor web. Un serviciu de analiză web colectează, printre altele, date despre site-ul web de pe care a venit o persoană (așa-numitul referrer), ce subpagini au fost vizitate sau cât de des și pentru ce durată a fost vizualizată o subpagină. Analizele web sunt utilizate în principal pentru optimizarea unui site web și pentru a efectua o analiză cost-beneficiu a publicității pe internet.

Operatorul componentei Google Analytics este Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Statele Unite ale Americii.

.

Pentru analiza web prin intermediul Google Analytics, operatorul utilizează aplicația "_gat. _anonymizeIp". Prin intermediul acestei aplicații, adresa IP a conexiunii la internet a persoanei vizate este prescurtată de Google și anonimizată atunci când accesează site-urile noastre web dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau dintr-un alt stat contractant la Acordul privind Spațiul Economic European.

.

Scopul componentei Google Analytics este de a analiza traficul pe site-ul nostru web. Google utilizează datele și informațiile colectate, printre altele, pentru a evalua utilizarea site-ului nostru și pentru a furniza rapoarte online, care arată activitățile de pe site-urile noastre, precum și pentru a furniza pentru noi alte servicii privind utilizarea site-ului nostru de internet.

.

Google Analytics plasează un cookie în sistemul informatic al persoanei vizate. Definiția cookie-urilor este explicată mai sus. Prin setarea cookie-ului, Google are posibilitatea de a analiza utilizarea site-ului nostru de internet. La fiecare apelare a uneia dintre paginile individuale ale acestui site de internet, care este operat de către operator și în care a fost integrată o componentă Google Analytics, browserul de internet de pe sistemul de tehnologie a informației al persoanei vizate va transmite automat date prin intermediul componentei Google Analytics în scopul publicității online și al decontării comisioanelor către Google. În cursul acestei proceduri tehnice, întreprinderea Google ia cunoștință de informații personale, cum ar fi adresa IP a persoanei vizate, care servește Google, printre altele, pentru a înțelege originea vizitatorilor și a clicurilor și pentru a crea ulterior decontări de comisioane.

.

Copiatul cookie este utilizat pentru a stoca informații personale, cum ar fi ora de acces, locația din care a fost efectuată accesarea și frecvența vizitelor pe site-ul nostru de către persoana vizată. La fiecare vizită pe site-ul nostru de internet, aceste date cu caracter personal, inclusiv adresa IP a accesului la internet utilizat de persoana vizată, vor fi transmise către Google în Statele Unite ale Americii. Aceste date cu caracter personal sunt stocate de Google în Statele Unite ale Americii. Google poate transmite aceste date cu caracter personal colectate prin intermediul procedurii tehnice unor terțe părți.

.

Persoana vizată poate, așa cum s-a menționat mai sus, să împiedice în orice moment setarea de cookie-uri prin intermediul site-ului nostru web prin intermediul unei ajustări corespunzătoare a browserului web utilizat și, astfel, să refuze definitiv setarea de cookie-uri. O astfel de ajustare a browserului de internet utilizat ar împiedica, de asemenea, Google Analytics să seteze un cookie în sistemul informatic al persoanei vizate. În plus, cookie-urile deja utilizate de Google Analytics pot fi șterse în orice moment prin intermediul unui browser de internet sau al altor programe software.

.

În plus, persoana vizată are posibilitatea de a se opune unei colectări de date care sunt generate de Google Analytics, care este legată de utilizarea acestui site web, precum și prelucrării acestor date de către Google și șansa de a exclude orice astfel de lucru. În acest scop, persoana vizată trebuie să descarce un add-on pentru browser de la link-ul https://tools.google.com/dlpage/gaoptout și să îl instaleze. Acest add-on pentru browser îi spune lui Google Analytics, prin intermediul unui JavaScript, că orice date și informații despre vizitele paginilor de internet nu pot fi transmise către Google Analytics. Instalarea add-on-urilor de browser este considerată o obiecție din partea Google. În cazul în care sistemul informatic al persoanei vizate este ulterior șters, formatat sau instalat din nou, atunci persoana vizată trebuie să reinstaleze suplimentele de browser pentru a dezactiva Google Analytics. În cazul în care add-on-ul de browser a fost dezinstalat de către persoana vizată sau de către orice altă persoană care este atribuibilă sferei sale de competență sau este dezactivat, este posibil să se execute reinstalarea sau reactivarea add-on-urilor de browser.

Informații suplimentare și dispozițiile aplicabile privind protecția datelor de la Google pot fi consultate la https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ și la http://www.google.com/analytics/terms/us.html. Google Analytics este explicat mai detaliat la următorul link https://www.google.com/analytics/.

.

10. Dispoziții privind protecția datelor referitoare la aplicarea și utilizarea Google Remarketing

.

Pe acest site web, operatorul a integrat serviciile Google Remarketing. Google Remarketing este o funcție a Google AdWords, care permite unei întreprinderi să afișeze publicitate utilizatorilor de internet care au rezidat anterior pe site-ul de internet al întreprinderii. Prin urmare, integrarea serviciului Google Remarketing permite unei întreprinderi să creeze publicitate bazată pe utilizatori și, astfel, să afișeze reclame relevante utilizatorilor de internet interesați.

.

Compania de operare a serviciilor Google Remarketing este Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Statele Unite ale Americii.

.

Scopul serviciului Google Remarketing este inserarea de publicitate relevantă pentru interes. Google Remarketing ne permite să afișăm anunțuri în rețeaua Google sau pe alte site-uri web, care se bazează pe nevoile individuale și sunt adaptate la interesele utilizatorilor de internet.

.

Google Remarketing instalează un cookie în sistemul informatic al persoanei vizate. Definiția cookie-urilor este explicată mai sus. Prin setarea cookie-ului, Google permite o recunoaștere a vizitatorului site-ului nostru web dacă acesta apelează pagini web consecutive, care sunt, de asemenea, membre ale rețelei de publicitate Google. La fiecare apelare a unui site de internet pe care serviciul a fost integrat de Google Remarketing, browserul web al persoanei vizate se identifică automat cu Google. În cursul acestei proceduri tehnice, Google primește informații personale, cum ar fi adresa IP sau comportamentul de navigare al utilizatorului, pe care Google le utilizează, printre altele, pentru inserarea de publicitate relevantă din punct de vedere al interesului.

.

Cookie-ul este utilizat pentru a stoca informații personale, de exemplu paginile de internet vizitate de persoana vizată. De fiecare dată când se vizitează paginile de internet, datele cu caracter personal, inclusiv adresa IP a accesului la internet utilizat de persoana vizată, sunt transmise către Google în Statele Unite ale Americii. Aceste date cu caracter personal sunt stocate de Google în Statele Unite ale Americii. Google poate transmite aceste date cu caracter personal colectate prin procedura tehnică unor terțe părți.

.

Persoana vizată poate, așa cum s-a menționat mai sus, să împiedice în orice moment setarea de cookie-uri prin intermediul site-ului nostru web prin intermediul unei ajustări corespunzătoare a browserului web utilizat și, astfel, să refuze definitiv setarea de cookie-uri. O astfel de ajustare a browserului de internet utilizat ar împiedica, de asemenea, Google să seteze un cookie în sistemul informatic al persoanei vizate. În plus, cookie-urile deja utilizate de Google pot fi șterse în orice moment prin intermediul unui browser de internet sau al altor programe software.

.

În plus, persoana vizată are posibilitatea de a se opune publicității bazate pe interese de către Google. În acest scop, persoana vizată trebuie să apeleze la linkul www.google.de/settings/ads și să efectueze setările dorite pe fiecare browser de internet utilizat de persoana vizată.

Informații suplimentare și dispozițiile actuale de protecție a datelor ale Google pot fi consultate la adresa https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

.

11. Dispoziții privind protecția datelor referitoare la aplicarea și utilizarea Google-AdWords

.

Pe acest site web, operatorul a integrat Google AdWords. Google AdWords este un serviciu de publicitate pe internet care permite advertiserului să plaseze anunțuri în rezultatele motorului de căutare Google și în rețeaua de publicitate Google. Google AdWords permite unui agent de publicitate să predefinească anumite cuvinte-cheie cu ajutorul cărora un anunț în rezultatele de căutare Google este afișat numai după aceea, atunci când utilizatorul utilizează motorul de căutare pentru a prelua un rezultat de căutare relevant pentru un cuvânt-cheie. În rețeaua de publicitate Google, anunțurile sunt distribuite pe paginile web relevante cu ajutorul unui algoritm automat, ținând cont de cuvintele-cheie definite anterior.

.

Compania de operare a Google AdWords este Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, UNITED STATES.

.

Scopul Google AdWords este promovarea site-ului nostru web prin includerea de publicitate relevantă pe site-urile web ale unor terțe părți și în rezultatele motorului de căutare Google și o inserție de publicitate a unor terțe părți pe site-ul nostru web.

.

Dacă o persoană vizată ajunge pe site-ul nostru web prin intermediul unui anunț Google, un cookie de conversie este depus în sistemul informatic al persoanei vizate prin intermediul Google. Definiția cookie-urilor este explicată mai sus. Un cookie de conversie își pierde valabilitatea după 30 de zile și nu este utilizat pentru a identifica persoana vizată. În cazul în care cookie-ul nu a expirat, cookie-ul de conversie este utilizat pentru a verifica dacă anumite subpagini, de exemplu, coșul de cumpărături dintr-un sistem de magazin online, au fost apelate pe site-ul nostru. Prin intermediul cookie-ului de conversie, atât Google, cât și operatorul pot înțelege dacă o persoană care a ajuns la un anunț AdWords pe site-ul nostru web a generat vânzări, adică a executat sau a anulat o vânzare de bunuri.

.

Datele și informațiile colectate prin utilizarea cookie-ului de conversie sunt utilizate de Google pentru a crea statistici de vizitare a site-ului nostru web. Aceste statistici de vizită sunt utilizate pentru a determina numărul total de utilizatori care au fost deserviți prin intermediul anunțurilor AdWords pentru a stabili succesul sau eșecul fiecărui anunț AdWords și pentru a optimiza anunțurile noastre AdWords în viitor. Nici compania noastră și nici alți agenți de publicitate Google AdWords nu primesc de la Google informații care ar putea identifica persoana vizată.

.

Cookie-ul de conversie stochează informații personale, de exemplu, paginile de internet vizitate de persoana vizată. De fiecare dată când sunt vizitate paginile noastre de internet, datele cu caracter personal, inclusiv adresa IP a accesului la internet utilizat de persoana vizată, sunt transmise către Google în Statele Unite ale Americii. Aceste date cu caracter personal sunt stocate de Google în Statele Unite ale Americii. Google poate transmite aceste date cu caracter personal colectate prin procedura tehnică unor terțe părți.

.

Persoana vizată poate, în orice moment, să împiedice setarea de cookie-uri de către site-ul nostru web, așa cum s-a menționat mai sus, prin intermediul unei setări corespunzătoare a browserului de internet utilizat și, astfel, să refuze definitiv setarea de cookie-uri. O astfel de setare a browserului de internet utilizat ar împiedica, de asemenea, Google să plaseze un cookie de conversie în sistemul informatic al persoanei vizate. În plus, un cookie setat de Google AdWords poate fi șters în orice moment prin intermediul browserului de internet sau al altor programe software.

.

Persoana vizată are posibilitatea de a se opune publicității bazate pe interese a Google. Prin urmare, persoana vizată trebuie să acceseze de la fiecare dintre browserele utilizate link-ul www.google.de/settings/ads și să seteze setările dorite.

.

Informații suplimentare și dispozițiile aplicabile privind protecția datelor de la Google pot fi accesate la adresa https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

.

12. Dispoziții privind protecția datelor referitoare la aplicarea și utilizarea Instagram

.

Pe acest site web, operatorul a integrat componente ale serviciului Instagram. Instagram este un serviciu care poate fi calificat drept o platformă audiovizuală, care permite utilizatorilor să partajeze fotografii și videoclipuri, precum și să difuzeze astfel de date în alte rețele sociale.

.

Compania de operare a serviciilor oferite de Instagram este Instagram LLC, 1 Hacker Way, Building 14 First Floor, Menlo Park, CA, UNITED STATES.

.

La fiecare apelare a uneia dintre paginile individuale ale acestui site de internet, care este operat de către operator și pe care a fost integrată o componentă Instagram (buton Insta), browserul de internet de pe sistemul informatic al persoanei vizate este îndemnat automat la descărcarea unei afișări a componentei Instagram corespunzătoare a Instagram. În cursul acestei proceduri tehnice, Instagram ia cunoștință de ce subpagină specifică a site-ului nostru web a fost vizitată de persoana vizată.

.

Dacă persoana vizată este conectată în același timp pe Instagram, Instagram detectează la fiecare apelare a paginii noastre de internet de către persoana vizată - și pe întreaga durată a șederii acesteia pe pagina noastră de internet - ce subpagină specifică a paginii noastre de internet a fost vizitată de persoana vizată. Aceste informații sunt colectate prin intermediul componentei Instagram și sunt asociate cu contul Instagram respectiv al persoanei vizate. În cazul în care persoana vizată face clic pe unul dintre butoanele Instagram integrate pe pagina noastră de internet, atunci Instagram asociază aceste informații cu contul personal de utilizator Instagram al persoanei vizate și stochează datele cu caracter personal.

.

Instagram primește informații prin intermediul componentei Instagram că persoana vizată a vizitat site-ul nostru web, cu condiția ca persoana vizată să fie conectată la Instagram în momentul apelului pe site-ul nostru web. Acest lucru se întâmplă indiferent dacă persoana respectivă face clic pe butonul Instagram sau nu. În cazul în care o astfel de transmitere de informații către Instagram nu este de dorit pentru persoana vizată, atunci aceasta poate împiedica acest lucru prin deconectarea de pe contul său de Instagram înainte de apelarea site-ului nostru web.

.

Informații suplimentare și dispozițiile aplicabile privind protecția datelor de la Instagram pot fi consultate la https://help.instagram.com/155833707900388 și https://www.instagram.com/about/legal/privacy/.

.

13. Dispoziții privind protecția datelor referitoare la aplicarea și utilizarea Pinterest

.

Pe acest site web, operatorul a integrat componente ale Pinterest Inc. Pinterest este o așa-numită rețea socială. O rețea socială este un loc de întâlnire socială pe internet, o comunitate online care permite utilizatorilor să comunice și să interacționeze între ei într-un spațiu virtual. O rețea socială poate servi drept platformă pentru schimbul de opinii și experiențe sau permite comunității de pe internet să furnizeze informații personale sau legate de companie. Pinterest permite utilizatorilor rețelei sociale să publice, printre altele, colecții de imagini și imagini individuale, precum și descrieri pe panouri virtuale (așa-numitele pin's), care pot fi apoi partajate de către alți utilizatori (așa-numitele re-pins) sau comentate.

>

Compania de operare a Pinterest este Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, UNITED STATES.

.

La fiecare apelare a uneia dintre paginile individuale ale acestui site de internet, care este operat de către operator și pe care a fost integrată o componentă Pinterest (plug-in Pinterest), browserul de internet de pe sistemul informatic al persoanei vizate a solicitat automat descărcarea prin intermediul componentei Pinterest respective a unei afișări a componentei Pinterest corespunzătoare. Informații suplimentare despre Pinterest sunt disponibile la adresa https://pinterest.com/. Pe parcursul acestei proceduri tehnice, Pinterest obține cunoștințe despre ce subpagină specifică a site-ului nostru web este vizitată de persoana vizată.

.

Dacă persoana vizată este conectată în același timp la Pinterest, Pinterest detectează la fiecare apelare a paginii noastre de internet de către persoana vizată - și pe întreaga durată a șederii acesteia pe pagina noastră de internet - ce subpagină specifică a paginii noastre de internet a fost vizitată de persoana vizată. Aceste informații sunt colectate prin intermediul componentei Pinterest și sunt asociate cu contul Pinterest respectiv al persoanei vizate. În cazul în care persoana vizată face clic pe unul dintre butoanele Pinterest, integrate pe site-ul nostru, atunci Pinterest atribuie aceste informații contului personal de utilizator Pinterest al persoanei vizate și stochează datele cu caracter personal.

.

Pinterest primește informații prin intermediul componentei Pinterest că persoana vizată a vizitat site-ul nostru web, cu condiția ca persoana vizată să fie conectată la Pinterest în momentul apelului pe site-ul nostru web. Acest lucru se întâmplă indiferent dacă persoana respectivă face clic pe componenta Pinterest sau nu. În cazul în care o astfel de transmitere de informații către Pinterest nu este de dorit pentru persoana vizată, atunci aceasta poate împiedica acest lucru prin deconectarea de pe contul său Pinterest înainte de apelarea site-ului nostru web.

.

Legislația privind protecția datelor publicată de Pinterest, care este disponibilă la adresa https://about.pinterest.com/privacy-policy, oferă informații privind colectarea, prelucrarea și utilizarea datelor cu caracter personal de către Pinterest.

14. Dispoziții privind protecția datelor cu privire la aplicarea și utilizarea YouTube

.

Pe acest site web, operatorul a integrat componente ale YouTube. YouTube este un portal video pe internet care permite editorilor de videoclipuri să seteze videoclipuri și altor utilizatori în mod gratuit, care oferă, de asemenea, vizualizare, revizuire și comentarii gratuite cu privire la acestea. YouTube vă permite să publicați toate tipurile de videoclipuri, astfel încât puteți accesa atât filme complete și emisiuni TV, cât și videoclipuri muzicale, trailere și videoclipuri realizate de utilizatori prin intermediul portalului de internet.

>.

Compania de operare a YouTube este YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, UNITED STATES. YouTube, LLC este o filială a Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, UNITED STATES.

.

La fiecare apelare a uneia dintre paginile individuale ale acestui site de internet, care este operat de către operator și pe care a fost integrată o componentă YouTube (video YouTube), browserul de internet de pe sistemul de tehnologie a informației al persoanei vizate este invitat automat să descarce o afișare a componentei YouTube corespunzătoare. Informații suplimentare despre YouTube pot fi obținute la adresa https://www.youtube.com/yt/about/en/. Pe parcursul acestei proceduri tehnice, YouTube și Google iau cunoștință despre ce subpagină specifică a site-ului nostru web a fost vizitată de persoana vizată.

.

Dacă persoana vizată este logată pe YouTube, YouTube recunoaște, cu fiecare apelare la o subpagină care conține un videoclip YouTube, ce subpagină specifică a site-ului nostru de internet a fost vizitată de persoana vizată. Aceste informații sunt colectate de YouTube și Google și atribuite contului YouTube respectiv al persoanei vizate.

.

YouTube și Google vor primi informații prin intermediul componentei YouTube că persoana vizată a vizitat pagina noastră de internet, dacă persoana vizată, în momentul apelului către pagina noastră de internet, este logată pe YouTube; acest lucru se întâmplă indiferent dacă persoana respectivă face clic pe un videoclip YouTube sau nu. În cazul în care o astfel de transmitere a acestor informații către YouTube și Google nu este de dorit pentru persoana vizată, transmiterea poate fi împiedicată dacă persoana vizată se deconectează de pe propriul cont YouTube înainte de apelarea site-ului nostru web.

.

Prevederile privind protecția datelor de la YouTube, disponibile la https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/, oferă informații despre colectarea, prelucrarea și utilizarea datelor cu caracter personal de către YouTube și Google.

15. Temeiul juridic al prelucrării

.

Art. 6(1) lit. a GDPR servește drept temei juridic pentru operațiunile de prelucrare pentru care obținem consimțământul pentru un scop specific de prelucrare. În cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte, cum este cazul, de exemplu, atunci când operațiunile de prelucrare sunt necesare pentru furnizarea de bunuri sau pentru furnizarea oricărui alt serviciu, prelucrarea se bazează pe art. 6(1) lit. b GDPR. Același lucru este valabil și pentru astfel de operațiuni de prelucrare care sunt necesare pentru realizarea unor măsuri precontractuale, de exemplu, în cazul unor cereri de informații privind produsele sau serviciile noastre. Este societatea noastră supusă unei obligații legale prin care este necesară prelucrarea datelor cu caracter personal, cum ar fi pentru îndeplinirea obligațiilor fiscale, prelucrarea se bazează pe art. 6 alin. 6(1) lit. c GDPR. În cazuri rare, prelucrarea datelor cu caracter personal poate fi necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale unei alte persoane fizice. Acesta ar fi cazul, de exemplu, dacă un vizitator ar fi rănit în compania noastră și numele, vârsta, datele privind asigurarea de sănătate sau alte informații vitale ar trebui transmise unui medic, spital sau altei părți terțe. În acest caz, prelucrarea s-ar baza pe art. 6(1) lit. d GDPR. În cele din urmă, operațiunile de prelucrare ar putea fi bazate pe art. 6(1) lit. f GDPR. Acest temei juridic este utilizat pentru operațiunile de prelucrare care nu sunt acoperite de niciunul dintre temeiurile juridice menționate mai sus, în cazul în care prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de societatea noastră sau de o terță parte, cu excepția cazului în care interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate, care necesită protecția datelor cu caracter personal, prevalează asupra acestor interese. Astfel de operațiuni de prelucrare sunt permise în special pentru că au fost menționate în mod specific de către legiuitorul european. Acesta a considerat că un interes legitim ar putea fi presupus dacă persoana vizată este un client al operatorului (considerentul 47 teza 2 din RGPD).

16. Interesele legitime urmărite de operator sau de un terț

.

În cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal se bazează pe articolul 6 alineatul (1) lit. f GDPR, interesul nostru legitim este acela de a ne desfășura activitatea în favoarea bunăstării tuturor angajaților noștri și a acționarilor.

.

17. Perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal

.

Criteriul utilizat pentru a determina perioada de stocare a datelor cu caracter personal este perioada de păstrare legală respectivă. După expirarea acestei perioade, datele corespunzătoare sunt șterse în mod curent, atât timp cât nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea contractului sau inițierea unui contract.

.

18. Furnizarea de date cu caracter personal ca cerință legală sau contractuală; Cerință necesară pentru încheierea unui contract; Obligația persoanei vizate de a furniza datele cu caracter personal; posibile consecințe ale nefurnizării acestor date

.

Clarificăm faptul că furnizarea de date cu caracter personal este parțial impusă de lege (de exemplu, reglementările fiscale) sau poate rezulta și din dispozițiile contractuale (de exemplu, informații privind partenerul contractual). Uneori, pentru încheierea unui contract, poate fi necesar ca persoana vizată să ne furnizeze date cu caracter personal, care trebuie să fie prelucrate ulterior de către noi. Persoana vizată este, de exemplu, obligată să ne furnizeze date cu caracter personal atunci când societatea noastră încheie un contract cu aceasta. Nefurnizarea datelor cu caracter personal ar avea drept consecință faptul că contractul cu persoana vizată nu ar putea fi încheiat. Înainte ca datele cu caracter personal să fie furnizate de către persoana vizată, aceasta trebuie să contacteze orice angajat. Angajatul clarifică persoanei vizate dacă furnizarea datelor cu caracter personal este impusă de lege sau de contract sau este necesară pentru încheierea contractului, dacă există o obligație de a furniza datele cu caracter personal și consecințele nefurnizării datelor cu caracter personal.

19. Existența procesului decizional automatizat

.

În calitate de companie responsabilă, nu utilizăm procesul decizional automat sau crearea de profiluri.

.

Această politică de confidențialitate a fost generată de către Generatorul de politici de confidențialitate al Asociației germane pentru protecția datelor care a fost dezvoltat în cooperare cu RC GmbH, care vinde IT utilizate și cu Avocatii de confidențialitate de la WILDE BEUGER SOLMECKE, Köln.

.